Inhoudsopgave
Ethiek
Ethische code NVNLP
klachtenregeling
Ethische code VIV
Alle pagina's


AT33 kent algemene leveringsvoorwaarden en een klachtenregeling.
AT33 onderschrijft de ethische codes van NVNLP en VIV. 
De inhoud van voorwaarden, regeling en codes treft u hieronder integraal aan.
Opleiders, trainers en docenten van en werkend in opdracht van AT33 hebben zich gecommitteerd aan deze codes.