Programma NLP Practitioner

Rapport

Contact leren leggen op elk niveau van de relatie (via lichaamstaal, stem, inhoud van de boodschap en vorm van de boodschap)

Actieve luisterhouding, technieken om te leren leiden door eerst de ander te volgen

NLP-vooronderstellingen als richtsnoer voor zelfsturing en professionele communicatie.

Gesprektechnieken

Een taalmodel waarmee u zich bewust wordt - en anderen bewust kunt maken - van de manier waarop u op onbewust niveau met de dingen omgaat. Hoe die manier in uw woordgebruik tot uitdrukking komt en hoe u die bewust in kunt zetten.

Omgaan met emoties

Leren observeren en kalibreren van persoonlijke stemmingen.

Leren werken met gedragsspecifieke voorbeelden

Anderen helpen te associëren en te dissociëren in vermogens

Ankeren van vermogens.


Hulpbronnen

Hulpbronnen en referentie-ervaringen opsporen ter bevordering van zelfsturing.

Feedback leren geven en ontvangen in een vermogende stemming.


Waarden en overtuigingen

Informatie verzamelen, verbanden leggen, analyseren en synthetiseren (chunken)

Leren werken met de logische (psychologische) niveaus

Het congruentieniveau van acties leren te verhogen.


Relationele situaties

Oefeningen op empathie en tweede positie.


Representatie en interpretatie

Werken met de wijze waarop we denken en intern representeren (VAKOG)

Filters en perceptuele posities voor het in kaart brengen van zienswijzen

Herkaderingstechnieken om gedrag en overtuigingen te veranderen.


Vaardigheden

In kaart brengen van communicatieve en emotionele vaardigheden

In kaart brengen van cognitieve vaardigheden (zelfmotivatie, beslissen, overtuigen).


Doelgericht veranderingswerk

Leren werken met doelen en het “outcome” model.

Leren doelen te ervaren in de toekomst

Verwerken van het verleden

Techniek van de tijdslijn (change personal history) voor het herinterpreteren van patronenTechniek V-K dissociatie en Swish voor het verwerken van ervaringenAnalyse van huidige en gewenste toestand met behulp van vaardigheden.


Werken met het onbewuste

Metaforen en vergelijkingen leren gebruiken om uzelf en de ander beter te begrijpen en te beïnvloeden.

Interne hulpbronnen en herinneringen opsporen.


Technieken

De al geleerde en nieuw aan te leren technieken worden gedemonstreerd en systematisch geoefend.

Doelstellingen en indicaties van de verschillende technieken.


Integratie en test

Begeleiding bij belemmeringen die de cursist tegenkomt.

Strategie voor het toepassen van NLP-technieken in het dagelijks en/of professionele leven.

Planning van de verdere leer- en zelfontwikkelingsproces.

Schriftelijke test, observatietest en demonstratietest voor het certificaat (Practitioner in NLP).