Vergoeden zorgverzekeraar

Verzekeren

AT33 gaat er van uit dat clienten verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen situatie. Coaching en begeleiding wordt niet vergoed door verzekeraars. De meerwaarde van een coachtraject is nauwelijks in geld uit te drukken en heeft een lange doorwerktijd. AT33 kiest er daarom bewust voor om niet verzekerde complementaire zorg aan te bieden. Clienten van AT33 maken een bewuste keuze en zijn volledig verantwoordelijk voor de investering die dat vraagt.  Wanneer de kosten die deze investering met zich mee breng een probleem vormen, is het mogelijk om die kosten gespreid te betalen. In de intake kunnen daar nadere afspraken over worden gemaakt.